Standarder for lagring af generelle systemmodeller er nødvendige for udveksling og deling af systemmodeller mellem forskellige systemudviklere indenfor det enkelte systemudviklingsforløb; mellem forskellige systemudviklingsforløb for (dele af) systemmodeller som genbrugskomponenter; samt mellem forskellige systemudviklingsorganisationer for (dele af) systemmodeller som standardkomponenter.

Forskellige former for lagring af generelle systemmodeller er nødvendige i forskellige kontekster. Filer muliggør simpel men begrænset udveksling og deling af generelle systemmodeller mellem forskellige systemudviklere og systemudviklingsværktøjer. Relationsdatabaser muliggør kontrolleret deling og administration af generelle systemmodeller mellem forskellige systemudviklere og systemudviklingsværktøjer samt integration med eventuelle andre organisatoriske systemer. Distribuerede databaser muliggør kontrolleret deling og administration af generelle systemmodeller mellem forskellige systemudviklingsorganisationer. Distribuerede objektarkitekturer muliggør deling af generelle systemmodeller og systemudviklingsværktøjer.

Formatet for generelle systemmodeller er vilkårligt blot det understøtter de få, simple grundlæggende elementer i generel systemmodellering i form af udefinerede "ting" bestående af digitale data samt simple whole/part og type/subtype relationer mellem disse. For at lette implementering af generel systemmodellering samt integration og udnyttelse af eventuelle eksisterende værktøjer kan det være hensigtsmæssigt at anvende eksisterende standarder til lagring af generelle systemmodeller.

CDIF (CASE Data Interchange Format) er et sæt standarder for udvekslings af modeller mellem CASE værktøjer. CDIF koordineres med og foreslåes som standard for fil-baseret udveksling af MOF (Meta Object Facility) og UML (Unified Modelling Language) systemmodeller. CDIF kunne således også være oplagt som format for generelle systemmodeller af hensyn til eventuel integration med eksisterende CASE værktøjer selvom CDIF umiddelbart virker forholdsvis omfattende og kompliceret i forhold til hvad de få og simple koncepter som generelle systemmodeller gør brug af.

CASE værktøjer lagrer i vid udstrækning systemmodeller i relationsdatabase-baserede "repositories" og relationsdatabaser er desuden de facto standard for databaser generelt. Generelle systemmodeller vil let kunne lagres i en simpel relationsdatabase i form af for eksempel en enkelt tabel med alle relationer og en enkelt tabel med alle (del)systemers dataværdier. Dermed vil systemmodeller relativt let kunne integreres med andre modeller og systemer samt understøttes af et bredt udvalg af værktøjer til analyse, bearbejdning og administration.

Relationsdatabaser er primært beregnet/anvendt til intraorganisatoriske databaser og kun begrænset egnede til interorganisatoriske databaser af sikkerhedsmæssige og administrative årsager. X.500 og LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) angiver derimod standarder for distribuerede, hierarkiske databaser som kan være hensigtsmæssige for deling af generelle systemmodeller på tværs af organisationer. Lagring af generelle systemmodeller i X.500/LDAP databaser vil blot kræve definition af et par X.500/LDAP objektklasser for generelle systemmodel relationer og systemer/"ting".

MOF (Meta Object Facility) er et sæt standarder for deling af systemmodeller samt deling og integration af systemmodelleringsværktøjer i form af distribuerede netværksservices. Generelle systemmodeller vil forholdsvist let kunne modelleres igennem MOF og generelle systemmodelleringsværktøjer vil ligeledes kunne implementeres som MOF services.