Statiske struktursystemer omfatter uforanderlige systemer med statiske relationer mellem elementerne.
VISIO 4 Drawing

Simple dynamiske systemer omfatter systemer med deterministiske relationer mellem elementerne.
VISIO 4 Drawing

Kontrolsystemer omfatter systemer der regulerer sig selv udfra fra givne mål.
VISIO 4 Drawing

Selvorganiserende systemer omfatter systemer der vedligeholder sig selv igennem optagelse og udskillelse af materiale til/fra systemets omgivelser.
VISIO 4 Drawing

Genetisk-sociale systemer omfatter systemer bestående af specialiserede delsystemer og indbyggede gener, der bestemmer systemets udvikling.
VISIO 4 Drawing

Selvorienterende (self-awareness) systemer omfatter systemer der orienterer sig og reagerer i forhold til systemets omgivelser.
VISIO 4 Drawing

Selvbevidste systemer omfatter systemer med selvrefleksion og symbolsk fortolkning/forståelse.
VISIO 4 Drawing

Sociale systemer omfatter systemer bestående af selvstændige delsystemer der påvirker hinanden igennem symbolsk kommunikation og handling.
VISIO 4 Drawing