Udbredelsen af objektorienterede koncepter til alt fra systemanalyse til distribuerede maskinarkitekturer viser at det i vid udstrækning er muligt at anvende fælles systemmodellerings koncepter igennem hele systemudviklingsforløbet for bedre integrerede og mere effektive systemudviklingsforløb. Standardiseringen af objektorienterede koncepter og tilhørende systemmodeller for systemudviklingsværktøjer og maskinarkitekturer viser desuden udbyttet ved i et vist omfang frit at kunne kombinere/integrere iøvrigt uafhængige produkter.

Der er dog stadig lang vej til én forenet objektorienteret systemmodellering idet det i en vis udstrækning fortsat er nødvendigt med forskellige systemmodeller for henholdsvis analyse, design og implementering samt forskellige systemmodelleringssprog for henholdsvis analyse/design og implementering på trods af de fælles systemmodellerings koncepter.

Integrationen af formelle metoder med traditionel systemudvikling viser at præcision og brugervenlighed/tilgængelighed ikke nødvendigvis er modsætninger, men at selv meget forskellige systemmodelleringsmetoder kan integreres igennem formulering af en fælles, grundlæggende semantik. Derved er der adgang til et bredere udvalg af systemudviklingsmetoder i forbindelse med de enkelte systemudviklingsaktiviteter samt mulighed for bedre integreret systemmodellering på tværs af de forskellige systemudviklingsaktiviteter.

Højniveau formalisering i form af problem, analyse og design mønstre viser at systemmodelleringssprog ikke nødvendigvis blot er begrænset til nogle få, simple systemmodelleringselementer som for eksempel data, processer og objekter. Med relativt simple systemmodelleringssprog som for eksempel UML er det uden videre muligt at formulere problem, analyse og design mønstre, der fungerer som en form for systemmodelleringssprog  på et højere abstraktionsniveau.

Den stigende grad af flow orientering i systemer og systemudvikling er indtil videre forholdsvis uformel og spredt, men den viser dog at flow orientering med opdeling af systemer i separate, kommunikerende systemelementer er hensigtsmæssig og eventuelt nødvendig til håndtering af komplekse systemer.

Objektorienteret systemudvikling er også i en vis grad flow orienteret i forhold til for eksempel struktureret systemudvikling med primært enkeltstående, monolitiske programmer. Objektorienterede systemer er dog kun delvist flow orienterede idet objekters eventuelt mange forskellige processer/metoder fortsat er samlet omkring det pågældende objekt, og de enkelte processer/metoder er i vid udstrækning implementeret som sekventielle programmer. Rendyrket flow orientering kan eventuelt være hensigtsmæssig eller nødvendig til udbygning af eller erstatning for objektorientering.